Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Stanowisko/nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.       

Biegańska Alicja

Dyrektor Szkoły/ nauczyciel plastyki

2.       

Urbaniak Marta

Wicedyrektor Szkoły/ nauczyciel matematyki

3.       

Borówka Elżbieta

Kierownik świetlicy szkolnej

4.       

Bagińska Monika

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

5.

Biernat Katarzyna

Nauczyciel logopeda


6.       

Białas Krystyna

Wychowawca świetlicy

7.       

Borowiec Iwona

Nauczyciel bibliotekarz oraz wiedzy o społeczeństwie

8.       

Cebo Marta

Pedagog szkolny

9.       

Cudak Iwona

Nauczyciel logopeda

10.   

Derwisz Jacek

Wychowawca świetlicy

11.   

Domachowska – Macek Wioletta

Nauczyciel techniki i informatyki

 VIA

12.   

Dzierzęcka –Zwoźniak Beata

Nauczyciel wychowania fizycznego

 IVA

13.   

Gajda Łukasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

14.   

Gołuzin Dorota

Nauczyciel rewalidacji

15.   

Jamrozy Żaneta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oddział przedszkolny

16.   

Jata Marta

Nauczyciel współorganizujący oraz rewalidacji

17.   

Jurusik Katarzyna

Nauczyciel matematyki

VIIA

18.

Kalarus - Ostrouch Jowita

Nauczyciel chemii

19.   

Kantor Kinga

Nauczyciel religii

20.   

Klimczak Monika

Nauczyciel historii

VIB

21.   

Kosoń Iwona

Nauczyciel przyrody i biologii

VIC

22.   

Kozioł Waldemar

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

23.   

Kruczek Monika

Nauczyciel języka niemieckiego i etyki

24.   

Łągiewka Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

VIIIB

25.

Malczyk Martyna

Psycholog szkolny

26.   

Marszałek Magda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oddział przedszkolny

27.   

Nagła – Szydło Teresa

Nauczyciel plastyki

28.   

Nowacka Iwona

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IB

29.   

Pilzak Wioletta

Nauczyciel geografii

30.   

Ratajczyk – Gajda Elżbieta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IIIA

31.   

Stachura – Badoń Justyna

Nauczyciel języka polskiego

VA

32.   

Starok Milena

Nauczyciel języka angielskiego

VIIIA

33.

Szyller Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IA

34.

Szymanowska Maria

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IIA

35.   

Ściwiarska Lidia

Nauczyciel muzyki

36.   

Tutak – Żak Monika

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oddział przedszkolny

37.   

Walotek Teresa

Nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

VIIB

38.   

ksiądz Wielgomas Stefan

Nauczyciel religii

39.   

Wierzbik Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

IIB

40.

Żaba Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego i logpeda

41.   

Żukowska Maja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

Oddział przedszkolny