Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/
stanowisko

Wychowawstwo

Biegańska Alicja

Dyrektor,
nauczyciel informatyki

-

Urbaniak Marta

Zastępca dyrektora,
nauczyciel matematyki

-

Borówka Elżbieta

Kierownik świetlicy

-

Białas Krystyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa I b 

Borzęcki Maciej

Nauczyciel wychowania fizycznego

-

Cebo Marta

Pedagog szkolny

-

Cudak Iwona

Nauczyciel logopeda

-

Domachowska Macek Wioletta

Nauczyciel  zajęć komputerowych, informatyki i techniki

Klasa VII a

Doroz Katarzyna

Nauczyciel świetlicy

-

Duchnowska Iwona

Nauczyciel
bibliotekarz

-

Falkus Joanna

Nauczyciel współorganizujący

-

Gajda Łukasz

Nauczyciel
wychowania fizycznego

-

Gołuzin Dorota

Nauczyciel rehabilitant

-

Jurusik Katarzyna

Nauczyciel matematyki

klasa VIII a 

Kalarus - Ostrouch Jowita

Nauczyciel chemii

 -

Kantor Kinga

Nauczyciel religii

-

Klimczak Monika

Nauczyciel historii i muzyki

klasa VII B

Kokot Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

klasa V a

Kosoń Iwona

Nauczyciel przyrody i biologii

klasa VII c

Kowalska - Hermanowicz Justyna

Nauczyciel świetlicy

-

Kozioł Waldemar

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

-

Krawczyk Danuta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

oddział przedszkolny

Kruczek Monika

Nauczyciel j. niemieckiego i  etyki

-

ks. Kuzia Jakub

Nauczyciel religii

-

Legęza Magdalena

Nauczyciel współorganizujący

-

Łągiewka Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

-

Malczyk Martyna

Psycholog szkolny

-

Marszałek Magda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

oddział przedszkolny

Michalczyk Jolanta

Nauczyciel języka angielskiego

-

Nowacka Iwona

Nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej

klasa II b 

Nowakowska Anna

Nauczyciel współorganizujący

-

Pilzak Wioletta

Nauczyciel geografii

-

Piotrowicz Renata

Nauczyciel współorganizujący

-

Ratajczyk - Gajda Elżbieta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa I a 

Stachura - Badoń Justyna

Nauczyciel języka polskiego

klasa VI a

Stawcki Bartosz

Nauczyciel współorganizujący

-

Szyller Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa II a

Szymanowska Maria

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa III a

Tutak - Żak Monika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

oddział przedszkolny

Walotek Teresa

Nauczyciel  j. polskiego, j. angielskiego

klasa VIII b 

Wierzbik Magdalena

Nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej,
j. angielskiego

klasa III b 

Wirski Przemysław

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

-

Zyguła - Niciarz Agnieszka

Nauczyciel współorganizujący

-

Żaba Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego, logopeda

klasa IV a

Żukowska Maja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

oddział przedszkolny