Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/
stanowisko

Wychowawstwo

Biegańska Alicja

Dyrektor,
nauczyciel plastyki

-

Urbaniak Marta

Wicedyrektor,
nauczyciel matematyki

-

Borówka Elżbieta

Kierownik świetlicy

-

Białas Krystyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa III b 

Borzęcki Maciej

Nauczyciel wychowania fizycznego

-

Cebo Marta

Pedagog szkolny

-

Czupryniak - Fabiniak Anna

Psycholog szkolny

 

Domachowska Macek Wioletta

Nauczyciel  zajęć komputerowych, informatyki i techniki

Klasa IV a

Doroz Katarzyna

Nauczyciel świetlicy

-

Duchnowska Iwona

Nauczyciel
bibliotekarz

-

Gajda Łukasz

Nauczyciel
wychowania fizycznego

-

Gołuzin Dorota

Nauczyciel rehabilitant

-

Górnik Jolanta

Nauczyciel współorganizujący, nauczyciel zajęć korekcyjno - korekcyjnych 

-

Janus Beata

Nauczyciel chemii

-

Jurusik Katarzyna

Nauczyciel matematyki

klasa IV a 

Kukla Jowita

Nauczyciel chemii

 -

Kantor Kinga

Nauczyciel religii

-

Klimczak Monika

Nauczyciel historii i muzyki

-

Kokot Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

klasa VII a

Kosoń Iwona

Nauczyciel przyrody i biologii

klasa IV b

Kowalska - Hermanowicz Justyna

Nauczyciel świetlicy

-

Krawczyk Danuta

Nauczyciel pedagog specjalny

-

Kruczek Monika

Nauczyciel j. niemieckiego i  etyki

-

Krupa Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa II b

Legęza Magdalena

Nauczyciel współorganizujący

-

Łągiewka Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

klasa IV b

Marszałek Magda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

oddział przedszkolny

Nowakowska - Maj Anna

Nauczyciel współorganizujący

-

Pawłowska Małgorzata

Nauczyciel współorganizujący

 

Pilzak Wioletta

Nauczyciel geografii

-

Pitracha Daria

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

oddział przedszkolny

Ratajczyk - Gajda Elżbieta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa IiI a 

Stachura - Badoń Justyna

Nauczyciel języka polskiego

klasa VIII a

Stawcki Bartosz

Nauczyciel współorganizujący

-

Strugała Piotr

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 

Szyller Ewelina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

klasa I a

Szymanowska Maria

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

klasa I b

Tutak - Żak Monika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

oddział przedszkolny

Walotek Teresa

Nauczyciel  j. polskiego, j. angielskiego

-

Wierzbik Magdalena

Nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej,
j. angielskiego

klasa II a 

Wirski Przemysław

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

-

Żaba Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego, logopeda

klasa VI a

Żukowska Maja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

oddział przedszkolny