Idziemy do szkoły – harmonogram zajęć – czwartki, godz. 16.00 – 17.00

 

Lp.

Data

Temat zajęć/konsultacji dla rodziców

prowadzący

1.

03.03.2022

Zajęcia integracyjne, poznanie szkoły

Magdalena Wierzbik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 3b, Elżbieta - Ratajczyk – Gajda nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 1a 

Konsultacje dla rodziców

A.Biegańska Dyrektor SP16zOP

2.

10.03.2022

Zajęcia dla dzieci   Kosmos na wesoło zajęcia dla dzieci w szkolnym obserwatorium.

Dariusz  Nelle specjalista ds. astronomii

Konsultacje dla rodziców

Elżbieta Borówka - kierownik świetlicy i Marta Cebo- pedagog szkolny

3.

17.03.2022

Zajęcia językowe dla dzieci – gry i zabawy

Magdalena Kokot – nauczyciel języka angielskiego

Konsultacje dla rodziców

Katarzyna Żaba - nauczyciel logopeda, polonista

4.

24.03.2022

Zajęcia dla dzieci – zabawy plastyczne z kółeczkami - specyfika zajęć świetlicowych

Katarzyna Doroz – wychowawca świetlicy

Konsultacje dla rodziców

Iwona Duchnowska – nauczyciel bibliotekarz

5.

31.03.2022

Książka i biblioteka to przyjaciel człowieka -zajęcia dla dzieci

Iwona Duchnowska – nauczyciel bibliotekarz

Konsultacje dla rodziców

Ewelina Szyller-logopeda szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

6.

07.04.2022

Tradycje i obrzędy świąteczne.

 

 

Sensoplastyka na wesoło

 

 

 

Elżbieta Borówka - kierownik świetlicy

 

Ewelina Szyller – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 2a, logopeda

Konsultacje dla rodziców

 

Marta Cebo – pedagog szkolny

7.

14.04.2022

 

Wiosenna Przerwa Wielkanocna

 

8.

21.04.2022

Rozgrywki w gry planszowe

Maria Szymanowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 3b

Konsultacje dla rodziców

Martyna Malczyk – psycholog szkolny

9.

28.04.2022

Zabawy muzyczno-rytmiczne

 

 

Zajęcia muzykoterapii z elementami choreoterapii dla dzieci.

Kinga Kantor – nauczyciel religii, specjalista w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Justyna Kowalska-Hermanowicz – wychowawca świetlicy

Konsultacje dla rodziców

Magdalena Wierzbik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b

10.

05.05.2022

Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne

Iwona Nowacka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2b

Konsultacje dla rodziców

Małgorzata Gawlik – intendent szkolny (dieta szkolna)

11.

12.05.2022

Zabawy muzyczne i elementy wychowania fizycznego

Krystyna Białas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b

Magdalena Legęza - nauczyciel rewalidacji, oraz nauczyciel współorganizujący uczenie

Konsultacje dla rodziców

Magdalena Legęza -nauczyciel rewalidacji -  potrzeby dziecka ze specjalnymi potrzebami

12

19.05.2022

Gry i zabawy ruchowe – uroczyste zakończenie zajęć adaptacyjnych

Magdalena Wierzbik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 3b, Elżbieta - Ratajczyk – Gajda nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 1a, Alicja Biegańska Dyrektor SP16zOP 

 

 

 

 

W związku z organizowanym naborem do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w roku szkolnym 2022/2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o dopełnienie obowiązku zapisania dziecka do klasy pierwszej w szkole rejonowej. Ze względów organizacyjnych Rodzice Dzieci rejonowych dokonują zgłoszenia elektronicznego w terminie do 18.03.2022 zgodnie z dołączoną instrukcją. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się  21 lutego 2022r. o godzinie 8.00, a zakończy 18 marca 2022 o godzinie 15.00. https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl .

Aby nas lepiej poznać zapraszamy już od 03 marca 2022 w każdy czwartek od 16.00 do 17.00 na kreatywne zajęcia przygotowujące 7-letnie dzieci do poznania szkoły, nowych kolegów, swoich nowych nauczycieli, specyfiki szkolnego funkcjonowania
w ramach autorskiego programu
„IDZIEMY DO SZKOŁY”.

Od 03 marca 2022 autorsko rozbudowujemy program IDZIEMY DO SZKOŁY o moduł EDUKACYJNE DUETY – czyli w trakcie zajęć dzieci, rodziców zapraszamy na konsultacje z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielami przedmiotów
i innymi specjalistami szkolnymi.

Odpowiadamy na wszystkie pytania o szkole i edukacji małego dziecka. Więcej informacji na sp16dg.pl oraz  Facebook @Sp16zOP , tel 32 262 38 71 – Poznaj harmonogram IDZIEMY DO SZKOŁY,  EDUKACYJNYCH DUETÓW
i zarezerwuj wejściówkę.

Pierwsze spotkanie w ramach programu integracyjnego IDZIEMY DO SZKOŁY i EDUKACYJNYCH DUETÓW już 03.03.2022 godzina 16.00. Zajęcia dla dzieci prowadzić będzie wychowawczyni przyszłej klasy pierwszej
mgr Magdalena Wierzbik. W DUECIE EDUKACYJNYM  konsultacje dla rodziców organizuje Dyrektor SP16zOP mgr Alicja Biegańska.

 Zapraszamy!

Oferta Sp16zOP Nabór do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi znajduje się w spokojnej dzielnicy miasta, niedaleko centrum, w kierunku Parku Zielona i Jeziora Pogoria.

Szkoła charakteryzuje się ponad 60-letnią tradycją, jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku i polecana jako placówka posiadająca klimat sprzyjający rozwojowi małego dziecka. Jest kameralna i tworzy zgraną, znającą się społeczność.

Aby nas lepiej poznać zapraszamy już od 03 marca 2022 w każdy czwartek od 16.00 do 17.00 na kreatywne zajęcia przygotowujące 7-letnie dzieci do poznania szkoły, nowych kolegów, swoich nowych nauczycieli, specyfiki szkolnego funkcjonowania w ramach autorskiego programu „IDZIEMY DO SZKOŁY”. Od 03 marca 2022 autorsko rozbudowujemy program IDZIEMY DO SZKOŁY o moduł EDUKACYJNE DUETY – czyli gdy dzieci mają zajęcia, rodziców zapraszamy na konsultacje z wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielami przedmiotów i innymi specjalistami szkolnymi. Odpowiadamy na wszystkie pytania o szkole i edukacji małego dziecka. Więcej informacji na sp16dg.pl oraz  Facebook @Sp16zOP , tel 32 262 38 71– Poznaj harmonogram IDZIEMY DO SZKOŁY i EDUKACYJNYCH DUETÓW i zarezerwuj wejściówkę.

Nauczyciele naszej szkoły należą do kreatywnego, profesjonalnego, świetnie wykształconego zespołu pedagogicznego. Prowadzą lekcje wg zasady nauki przez doświadczanie i innowacyjność. Systematyczne szkolenia, kursy, podejmowane przez nauczycieli studia pozwalają wykorzystać najnowsze, zgodne z neurodydaktyką metody pracy z dziećmi. Stawiamy na rozwój motywacji wewnętrznej dzieci.

Pracujemy w trybie jednozmianowym, lekcje rozpoczynają się o 8.00 lub 8.55.

Jesteśmy szkołą bez dzwonków. Nasi uczniowie szybko zaakceptowali ten system, świetnie funkcjonują bez głośnego dźwięku dzwonka. Inspirując się trendem Budzącej się szkoły, niwelujemy szkolne stereotypy, dbamy o dobrostan uczniów, wszechstronny i harmonijny rozwój naszych uczniów. Wyzwalamy ich naturalną aktywność, wspieramy osiąganie sukcesów na miarę możliwości każdego z nich.

Uczniowie szkoły biorą udział w projektach i konkursach rozwijających ich zainteresowani (m.in. Czytam z klasą, Ogólnopolski Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej, Orzeł Matematyczny oraz wiele innych). Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, matematyczne, przyrodnicze.

Codzienność w naszej szkole jest urozmaicona wieloma działaniami dającymi dzieciom radość i rozwijającymi ich umiejętności intelektualne, manualne, ogólno-ruchowe, artystyczne (m.in. szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, Dnia Jabłka, Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Pluszowego Misia, Zabawy Mikołajkowe, spotkania świąteczne oraz wiele innych). Organizowane imprezy i uroczystości tematyczne w klasie i szkole są uzupełnieniem procesu edukacyjno-dydaktycznego.

Rodzice cenią sztandarowe przedsięwzięcia organizowane wspólnie z Radą Rodziców: m.in. uroczystości pasowania na ucznia, świąteczne kiermasze, festyny rodzinne. Rodzice bardzo chętnie angażują się wraz z Radą Rodziców w przedsięwzięcia i imprezy na rzecz dzieci i społeczności lokalnej.

Jako nauczyciele zapewniamy pełną opiekę merytoryczną dla rodziców uczniów, szczególnie klas pierwszych - rozmowy z rodzicami, konsultacje stacjonarne i on-line- wspieranie i wzmacnianie rodziców w procesie edukacyjnym uczniów, konsultacje z psychologiem, pedagogiem, dyrekcją szkoły.

W szkole prężne działa wolontariat. Poprzez udział w akcjach charytatywnych dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby innych (m.in.: działania na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, współpraca z hospicjum, pomoc seniorom, dzieciom przewlekle chorym). Tworzymy atmosferę wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, pomocy i życzliwości.

Realizujemy założenia pedagogiki poprzez doświadczanie, działanie i zabawę, edukację sensoryczną, wdrażanie dziecka w przyjazną rozwojowi malucha edukację szkolną. Współpracujemy z Uniwersytetami Dziecięcymi Akademii WSB (m.in. Świat widziany oczami fizjoterapeuty, Świat widziany oczami badacza) oraz Uniwersytetem Dzieci (m.in. Czy wiesz gdzie mieszka jeż). Realizujemy projekty wzbudzające ciekawość poznawczą, ekologiczną, zdrowotną dzieci, korzystając z doświadczenia specjalistycznej kadry uniwersyteckiej. Prowadzimy w szkole akcje "Lekki Tornister", „Mleko dla szkół”, „Owoce w szkole”.

Organizacja dla uczniów wycieczek szkolnych pozwala pogłębiać ich wiedzę o regionie, jego tradycjach, m.in. do Ogrodów Kapias, Osikowej Doliny, Chaty Chlebowej, jak również poznać historię i zabytki Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i wiele innych.

Szkoła posiada obserwatorium astronomiczne, jest organizatorem prestiżowego wojewódzkiego konkursu pod  honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, i Dyrektora Obserwatorium i Planetarium w Chorzowie. Proponujemy naszym uczniom profesjonalne zajęcia astronomiczne prowadzone przez specjalistę ds. astronomii.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizujemy ciekawe pokazy m.in. pokazy straży pożarnej, spotkania z medykami lotniczego ratownictwa medycznego, pracownikami akademickimi, dietetykami, muzykami i gwiazdami programów telewizyjnych.

Udzielamy uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opinii i orzeczeń proponujemy zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i wiele innych. Na bieżąco informujemy rodziców o zauważonych indywidualnych potrzebach dziecka, udzielamy profesjonalnych informacji na temat instytucji wspierających dziecko i rodzinę.

Proces edukacyjny wspomagamy poprzez aktywność czytelniczą. Organizujemy bardzo ciekawe zajęcia czytelnicze dla najmłodszych, konkursy, turnieje, akcje w mediach społecznościowych. Współpracujemy z bibliotekami miejskimi, uczelnianymi. Szkoła walczy o certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników.

Zapewniamy profesjonalną, opiekuńczą i bardzo lubianą kadrę wychowawców świetlicy. Uczniowie różnych klas, po zajęciach lekcyjnych integrują się, współpracują wg zasad „świetlików” (m.in. uroczystość pasowania na Świetlika). Czas świetlicowy wypełniony jest  zabawami, zajęciami aktywności ruchowej, w tym: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, konkursami plastycznymi, czytelniczymi. Jest czas na odrobienie pracy domowej, ćwiczenie gier planszowych i stolikowych (szachy, warcaby).

Dzieci w szkole mają zapewnione smaczne, zbilansowane dietetycznie, dwudaniowe obiady. Możemy dostosować dietę szkolną w przypadkach związanych ze stanem zdrowia dziecka.

Uczniowie klas 1-3  mają swoje sale na wydzielonym II piętrze budynku szkoły. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, projektory, umożliwiają interaktywną naukę. Pomieszczenia  klas są kolorowe, przestronne, wyposażone w indywidulane szafki do przechowywania podręczników i pomocy szkolnych, strefę dywanową. Rodzice we współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły aktywnie uczestniczą w wyposażeniu i wystroju klas swoich dzieci. Uczniowie klas starszych posiadają indywidulane metalowe szafki w strefie swoich klas.

W procesie edukacyjnym wykorzystujemy bardzo dobrą szkolną bazę sportowo- rekreacyjną (dwie sale gimnastyczne, w tym jedna pełnowymiarowa do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz mała sala gimnastyczna, wyposażona w materace i klocki piankowe, pozwalające na zabawy ruchowe, jogę, zajęcia z zakresu rewalidacji ruchowej.

Posiadamy dobrze wyposażony plac zabaw oraz siłownię pod chmurką, dwa boiska wielofunkcyjne – piłkarskie, do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Szkoła prowadzi także ogródek szkolny, obsadzany sezonowymi roślinami ozdobnymi oraz warzywami.

Szkoła posiada zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny, który wspomaga bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wokół szkoły i w budynku szkoły. Przejście dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły zabezpiecza przeszkolony pracownik.

Każdy rodzic chcący poznać szkołę może umówić się na indywidualne spotkanie z dyrekcją, obejrzenie szkoły, konsultacje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kierownikiem świetlicy. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia wpisów na tej stronie. Aby zobaczyć co się dzieje w szkole i oddziałach przedszkolnych najlepiej podejrzeć jej media społecznościowe. My zapraszamy!

Drodzy Rodzice, będziecie mieć wiele pytań, na które będziecie oczekiwać odpowiedzi? Dlatego aby pomóc w podjęciu najlepszej decyzji Pani Dyrektor Alicja Biegańska wraz  ze swoimi nauczycielami z ogromną przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące szkoły i klasy pierwszej. Proszę dzwonić, proszę pisać.

https://www.facebook.com/Sp16zOP

Codzienna relacja z szkolnego lub przedszkolnego dnia. Komunikaty, informacje, relacje i posty.

My na YouTUBE! Na naszym kanale YT zamieszczamy krótkie filmy z życia szkoły. „Idziemy do szkoły” czy „Za co dzieci lubią szkołę” oraz inne można już oglądać.

Zapraszamy do SUBSKRYBCJI naszego kanału.

Nasze szkolne filmy. Kliknij i SUBSKRYBUJ

https://www.youtube.com/channel/UCzAPOqav-276OEt5T6CtgrQ

Zapraszamy do naszej foto-galerii "W obiektywie".

http://www.sp16dg.pl/index.php/w-obiektywie/580-rok-szkolny-2020-2021

 

Pierwszaki mają także w planie 2 godziny języka angielskiego. Korzystamy z Explore Treetops 1 autor Sarah M. Howell, Lisa Kester – Dodgson

Zapraszamy do korzystania z gier językowych, zabaw, ćwiczeń i innych materiałów, przygotowanych specjalnie dla dzieci uczących się z kursu Explore Treetops.

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl

Drogi Rodzicu, jeżeli zapiszesz dziecko do szkoły, WYKAZ PODRĘCZNIKÓW znajdziesz tutaj.

http://sp16dg.pl/index.php/podręczniki

Przypominamy, że uczeń dostaje podręczniki ze szkoły w ramach Dotacji podręcznikowej. O podręczniki należy dbać, ponieważ maja służyć kolejnym rocznikom uczniów przez 3 lata. Zeszyty ćwiczeń uczeń otrzymuje na własność, systematycznie  je wypełnia. Zeszyty ćwiczeń nie podlegają zwrotowi do szkoły.

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ – uczniowski niezbędnik

Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty:

  • komplet książek – uczeń otrzymuje podręczniki i zeszyty ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego ze szkoły;
  • 4 zeszyty formatu A-4 ; 2 w trzy linie oraz 2 w kratkę;
  • piórnik, a w nim tylko:  ołówek HB 2x, temperówka z pojemniczkiem, gumka, klej w sztyfcie , linijka 15-20 cm z widoczną podziałką, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, kilka kolorów flamastrów,  kredki ołówkowe;
  • nakładka silikonowa korygująca chwyt /dla dzieci mających z tym problem/;
  • przybory do plastyki w płóciennym woreczku: farby plakatowe 12 kolorowe + 2 pędzle o różnej grubości + pojemnik na wodę z przykrywką uniemożliwiającą wylanie się wody , kredki pastelowe, kredki świecowe, blok A4 rysunkowy i techniczny, blok rysunkowy A3, papier kolorowy A4 (wycinanki) nie może być samoprzylepny, blok techniczny kolorowy, plastelina, 2 teczki z gumką (na prace plastyczne);
  • ryza papieru ksero – jedna na rok:
  • strój gimnastyczny: granatowe spodenki, biała koszulka;
  • sportowe buty zmienne w woreczku; 
  • paczka jednorazowych 

Bardzo prosimy, aby wszystkie przybory i materiały ucznia były podpisane jego imieniem i nazwiskiem.