Harmonogram pracy pedagoga i psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Dzień tygodnia

Pedagog szkolny M.Cebo

Psycholog szkolny K.Ruszczyk

Poniedziałek

8.00 – 13.00

8.00 – 13.35

Wtorek

8.00 – 12.50

10.00 – 12.50

Środa

8.50 – 12.50

 

Czwartek

10.45 – 14.00

14.20 – 14.40

15.25 – 16.00

 

Piątek

8.00 – 12.00

8.00 – 10.15

 

Szanowni rodzice klas III gimnazjum.

15.03.2018r odbyło się spotkanie rodziców z dyrektorem oraz psychologiem szkolnym w ramach Szkolnego Systemy Doradztwa Zawodowego.

W czasie zebrania przedstawione zostały informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  na rok szkolny 2018/2019. Zapoznano rodziców z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w tym zakresie:

(http://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/postanowienie-slaskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-rok-szkolny-20182019/
 
http://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf).
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-zawodowego-podpisane.html?2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=e5162e7bc041460eaafc2152f0e440b9)

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach (zakładka Rodzice i uczniowie/ Rekrutacja).

W ramach zebrania przedstawiono oferty klas do których będzie uruchamiany nabór w nowym roku szkolnym oraz barometr zawodów. Pani psycholog zwróciła uwagę rodziców na szczególna rolę domu rodzinnego w wyborze przyszłej drogi zawodowej. Kolejne spotkania dla rodziców już w kwietniu  Dołączamy pliki pdf z zebrania.

barometr zawodów 2018

decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

oferty szkół ponadgimnazjalnych

harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym

10 najbardziej popularnych zawodów