Rok szkolny 2022/2023

Tytuł innowacji Autor
"English is alive - Język angielski jak żywy" Magdalena Kokot, Magdalena Wierzbik
"Po słowie" Justyna Kowalska Hermanowicz, Katarzyna Doroz, Iwona Duchnowska
"Lekturownik" Katarzyna Żaba, Iwona Duchnowska
"Zwierzęta z bliska i daleka" Iwona Kosoń
Zaprogramuj się na zdrowie" Katarzyna Jurusik, Iwona Kosoń, Maciej Borzęcki
"Z kulturą mi do twarzy" Maria Szymanowska, Ewelina Szyller, Magdalena Krupa
"Jak wykorzystać mapę myśli na zajęciach plastyki, czyli kreatywny kuferek ze znanymi dziełami sztuki" Alicja Biegańska
"Muzyka + ruch = edukacja" Magdalena Krupa
"Historia w symbolach zapisana" Teresa Walotek, Monika Klimczak
"My hands are magic. Jak wykorzystać uzdolnienia plastyczne dzieci w procesie kształtowania umiejętności językowych" Teresa Walotek

 

Rok szkolny 2021/2022

Tytuł innowacji Autor
"Krok za krokiem, wędrując po Polsce" Katarzyna Jurusik, Iwona Kosoń
"Aktywni my" Katarzyna Jurusik, Magdalena Kokot
"Zeszyt OK na biologii jest OK" Iwona Kosoń
"Cyfrowa 16" Wioletta Domachowska - Macek
"Lekturki spod chmurki" Ewelina Szyller, Krystyna Białas
"Zagrajmy w matematykę" Marta Urbaniak
"Szacunek i koleżeńskość" Marta Cebo

 

Rok szkolny 2020/2021

Tytuł innowacji Autor
"Moje miejsce z zjednoczonej Europie" Teresa Walotek
"Lekturki spod chmurki" Ewelina Szyller
"Aktywni my" Katarzyna Jurusik, Magdalena Kokot

 

Rok szkolny 2019/2020

Tytuł innowacji Autor
"Zeszyt Ok na biologii jest Ok" Iwona Kosoń
"Matematyka i angielski" Marta Urbaniak
"Dąbrowa Górnicza dziś i jutro. Edukacja regionalna" Teresa Walotek
 "Muzyczno - informatyczne inspiracje programem katechetycznym"  Kinga Kantor

 

Rok szkolny 2018/2019

Tytuł innowacji Autor
"Kto czyta książki żyje podwójnie" Teresa Walotek
"Młodziaki w świecie algorytmów" Alicja Biegańska, Marta Urbaniak, Elżbieta Pełka ZS4
"Drużyna MM, czyli młodzi matematycy" Marta Urbaniak
"Muzyczno - informatyczne inspiracje programem katechetycznym" Kinga Kantor