Dyrektor Szkoły  - Alicja Biegańska

Wicedyrektor - Marta Urbaniak 

Kierownik Świetlicy - Elżbieta Borówka

Sekretarz Szkoły - Monika Rachwał

Referent ds. administracyjno - biurowych - Ewa Zych

Referent do spraw uczniowskich - Przemysław Osuch

Pedagog szkolny - Marta Cebo

Psycholog szkolny - Anna Czupryniak - Fabiniak

 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Związku Orła Białego

 ul. Konopnickiej 56 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
woj. śląskie

 

tel. (fax) 32 262 38 71; 32 261 22 12 

e-mail: 

www.sp16dg.pl 

adres e-puap /SP16zOP/SkrytkaESP