UWAGA! Informacje dla Rodziców i Uczniów Terminarz dni wolnych
Wiosenna przerwa świąteczna
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022
24.05.2022,
• 25.05.2022,
• 26.05.2022
Świetlica pracuje zgodnie z planem w godzinach 7.30 – 16.30 zgłoszenie obecności dziecka należy dokonać wcześniej,

minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem w celu zorganizowania właściwej opieki,

rodzice koniecznie zgłaszają ewentualną nieobecność w związku z odliczeniami kwot za obiady w tych dniach.

Dzień wolny do odpracowania
02.05.2022 – dzień wolny do odpracowania 07.05.2022 (dnia 07.05.2022 pracujemy wg planu lekcji)

Informacja dla rodziców przedszkola
Dnia 02.05.2022 przedszkole pracuje bez zmian (odpracowywanie dotyczy tyko uczniów szkoły)


Dni 01.05.2022 oraz 03.05.2022 są świętami ustawowo wolnymi w Polsce.