Informacje dotyczące oddziału przedszkolnego są integralną częścią Statutu SP 16

Oddział Przedszkolny