Klasa

Wychowawca

Drugi wychowawca

Numer sali

Ia

Ewelina Szyller

Małgorzata Pawłowska

205

Ib

Maria Szymanowska

Magdalena Kokot

212

IIa

Magdalena Wierzbik

Magdalena Krupa

207

IIb

Magdalena Krupa

Magdalena Wierzbik

210

IIIa

Elżbieta Ratajczyk - Gajda

 Anna Nowakowska - Maj 

211

IIIb

Krystyna Białas

Magdalena Legęza

204

IVa

Wioletta Domachowska - Macek

Justyna Stachura - Badoń

112

IVb

Iwona Kosoń

Justyna Kowalska - Hermanowicz

113

Va

Katarzyna Jurusik

Iwona Kosoń

306

Vb

Anna Łągiewka

Monika Klimczak

310

VIa

Katarzyna Żaba

Teresa Walotek

304

VIIa

Magdalena Kokot

Katarzyna Żaba

309

VIIIa

Justyna Stachura – Badoń

Jolanta Górnik

305