1-go września 1955 roku w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Konopnickiej 56 otwarto szkołę, mieściły się tutaj: szkoła podstawowa, oraz liceum ogólnokształcące (do 1965 r.).

Była to szkoła o jedenastoklasowym sposobie nauczania (tzw. jedenastolatka). W roku 1960 szkole nadano imię Waleriana Łukasińskiego. W holu głównym wisi jego portret, namalowany przez dąbrowskiego artystę malarza Bronisława Jarczoka.


Od 1965 datuje się powstanie  Szkoły Podstawowej nr 16. W 2005 roku szkole Zespołowi Szkół nr 1 nadano imię  "Związku Orła Białego". 10 listopada 2009 .r odbyła się uroczystość poświecenia  przeniesionego pomnika Członków Związku Orła Białego, autorstwa znanego polskiego rzeźbiarza pana Zygmunta Brachmańskiego.

 

Dyrektorzy szkoły:

  • mgr Stanisław Krzanowski (1955-1958)
  • mgr Maria Saternus (1958-1965)
  • Józef Wójcik (1965-1972),
  • mgr Robert Masło(1972-1995),
  • mgr Urszula Staroń (1995-1999 )

Od momentu reformy oświaty w 1999 r. w budynku utworzono także Gimnazjum nr 13. Dyrektorem gimnazjum została mgr B. Marcinkowska 1999-2002  a Szkoły Podstawowej nr 16 mgr Izabela Ciesielska 1999-2002.

W 2002 r. powstał Zespół Szkół nr 1. Dyrektorem szkoły była mgr Bożena Marcinkowska 2002-2008, a od 2008 do nadal, dyrektorem Zespołu szkół nr 1 im. Związku Orla Białego jest mgr Alicja  Biegańska.

W Zespole Szkół Nr 1 mieści się Obserwatorium  Astronomiczneim. Stanisława R. Brzostkiewicza, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 19 listopada 2003 roku.