W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna czynna jest

w godz.:  6.30    16.30

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 mgr Katarzyna Doroz

  mgr Justyna Kowalska - Hermanowicz

mgr Iwona Kosoń

mgr Wioletta Domachowska - Macek

mgr Anna Łągiewka

mgr Magdalena Wierzbik

mgr Elżbieta Ratajczyk - Gajda

mgr Łukasz Gajda

 mgr  Elżbieta Borówka  -  kierownik świetlicy

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna czynna jest

w godz.:       6.30    16.30

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 mgr Katarzyna Doroz

  mgr Justyna Kowalska - Hermanowicz

mgr Iwona Kosoń

 mgr  Elżbieta Borówka  -  kierownik świetlicy

  

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania świetlica szkolna

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna czynna jest

w godz.:       6.30    16.30

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

mgr Elżbieta Borówka

  mgr Jacek Derwisz

  mgr Krystyna Białas

mgr Katarzyna Doroz  -  kierownik świetlicy

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 świetlica szkolna czynna jest

w godz.:       7.00    16.30

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

mgr Elżbieta Borówka

  mgr Jacek Derwisz

  mgr Krystyna Białas

mgr Katarzyna Doroz  -  kierownik świetlicy

 

KONKURS "AKTYWNY ŚWIETLIK"

W dniu 9 lutego 2017 roku w naszej świetlicy podsumowaliśmy kolejny etap konkursu "Aktywny Świetlik".

Laureaci zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i wielkimi brawami.

 Gratulujemy!!!

Konkurs trwa. Czekamy na kolejnych laureatów!!!

Jak spędzamy czas w świetlicy szkolnej?

 Nasza świetlica to miejsce, gdzie każdy uczeń może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Czas spędzany w świetlicy szkolnej może być wykorzystany w  różnorodny sposób, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków. Organizowane zajęcia (plastyczne, rekreacyjno – ruchowe, czytelnicze, dydaktyczne) korzystnie wpływają na właściwy rozwój dzieci. W czasie zajęć świetlicowych, obok działań ukierunkowanych na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, stwarzane są także możliwości do swobodnej zabawy, zgodnie z indywidualnym wyborem i upodobaniami uczniów. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ zabawa jest ważną formą aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym, pozwala na odreagowanie powstałych napięć, rozwój wyobraźni, umiejętności przyjaznego komunikowania się i współdziałania w grupie. Dzieci mają satysfakcję z tego, że samodzielnie podejmują decyzje o wyborze formy swojej zabawy (np.: grają w gry planszowe, komputerowe, bawią się klockami, kolorują ilustracje,  bawią się w zabawy tematyczne itp.). Zabawy dowolne sprawiają dzieciom wiele radości, pozwalają na wzrost ich samooceny i poczucia własnej wartości, co ma też bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w naszej świetlicy, gdzie dzieci chętnie przychodzą i czują się bardzo dobrze. 

A oto przykłady naszych zabaw:

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 informuje, że w związku z feriami zimowymi trwającymi od 02.02.2015r. do 13.02.2015r.

Koszt obiadów w miesiącu styczniu wynosi 72,00 zł. Uwaga, dzieci, które będą chciały skorzystać z obiadu w sobotę 10.01.2015 (dzień odpracowywany za 02.01.2015) płaca o 4,00 zl. więcej t.j.76,00 zł.

OBIADY PAŹDZIERNIK 2014 !!!

 92,00 zł.     -   uczeń (23 dni x 4,00 zł.)

165,60 zł.     -  pracownik szkoły (23 dni x 7,20 zł.)

WPŁATY NA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO DNIA  10.10.2014r.

 OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

UWAGA RODZICE !!!

UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW

W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO SEKRETARIATU SZKOŁY W CELU PODPISANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ ŻYWIENIA DZIECKA W SZKOLNEJ STOŁÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

OBIADY WRZESIEŃ 2014 !!!

                     68,00 zł.     -   uczeń (17 dni x 4,00 zł.)

                    122,40 zł.     -  pracownik szkoły (17 dni x 7,20 zł.)

WPŁATY NA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W DNIACH  01. - 05.09.2014r.

 

OBIADY W SZKOLNEJ STOŁÓWCE WYDAWANE BĘDĄ OD PONIEDZIAŁKU 08.09.2014r.

ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ !!!

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 JEST ZŁOŻENIE W TERMINIE 01. -  05.09.2014r. WYPEŁNIONEJ

KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY

 (FORMULARZ DO POBRANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PO KLIKNIĘCIU NA LINK POWYŻEJ LUB PONIŻEJ ALBO W ZAKŁADCE ŚWIETLICA)

KARTA ZGŁOSZENIA

OBIADY CZERWIEC 2014 !!!

72,00 zł.- uczeń  (18 dni x 4,00 zł.)

129,60 zł.-pracownik szkoły (18 dni x 7,20 zł.)

WPŁATY NA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO DNIA  10.06.2014r.

 

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM OKRESU ROZLICZENIOWEGO W CZERWCU, 

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT!!!

OBIADY KWIECIEŃ 2014 !!!

72,00 zł.- uczeń  (18 dni x 4,00 zł.)

129,00 zł.-pracownik szkoły (18 dni x 7,20 zł.)

WPŁATY NA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO DNIA  10.04.2014r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT!!!

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ODBYWAJĄCYMI SIĘ W KWIETNIU EGZAMINAMI GIMNAZJALNYMI ORAZ SPRAWDZIANEM KLASY SZÓSTEJ KWOTA ZA OBIADY MOŻE BYĆ POMNIEJSZONA I WYNOSIĆ 68,00 zł. DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 60,00 zł. DLA UCZNIA GIMNAZJUM. 

28. marca 2014r. w naszej świetlicy odbył się świetlicowy konkurs „Mam talent”, w którym wzięli udział soliści, duety oraz grupy taneczne – w zdecydowanej większości uczestnicy zajęć świetlicowych.

 

W organizacji i przeprowadzeniu konkursu aktywnie uczestniczyły uczennice klasy Va, którym należą się serdeczne podziękowania. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz drobnych upominków nastąpi w czwartek 03. kwietnia w świetlicy szkolnej. Wyniki zamieszczone zostaną również na stronie internetowej naszej szkoły.  wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych występów i dziękujemy za udział w naszym konkursie.

24 lutego 2014r. rozstrzygnięty został Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Dbamy o zdrowie”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe. Prace wykonywano techniką dowolną (rysunek kredką, farbami, kolaż). Spośród wielu prac Jury, składające się z wychowawców świetlicy  wybrało sześć, biorąc pod uwagę staranność i estetykę wykonania, oryginalność pomysłu oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury po naradzie przydzieliło I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie drobnych upominków.

Do grona laureatów należą:     I miejsce          -           NICOLA BRÓD             kl. III b            

                                               II miejsce         -           AGATKA GADOMSKA  kl. II a

                                               III miejsce        -           NICOLA SOWA            kl. III a

                                               WYRÓŻNIENIE:           BARTUŚ KUBAŃSKI    kl. II a

                                                                                  EMILKA DAWIDEK       kl. I a

                                                                                  ZUZIA GADOMSKA     kl. II a

 

            Laureatom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, jednocześnie zapraszając i zachęcając do udziału w następnych zmaganiach świetlicowych.