broszura informacyjna

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014