Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie, informujemy, że otwarcie strony naborowej oraz logowanie do systemu odbędzie się 25 marca 2024 r.

 

 Zapraszamy do złożenia wniosku lub zgłoszenia dziecka do klasy I do naszej szkoły na rok szkolny 2024/2025 w formie elektronicznej.

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

Pierwszeństwo mają zawsze dzieci z obwodu danej szkoły.

 

Szczegółowe terminy rekrutacji określa:  

Zarządzenie nr 3988.2024 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.01.2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

  w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Rozpoczęcie

Zakończenie

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

Otwarcie strony naborowej dla rodziców/opiekunów prawnych, zapoznanie się z ofertą, logowanie do systemu, drukowanie wniosku

25.03.2024 r.

19.04.2024 r. do godz. 15.00

03.06.2024 r.

17.06.2024 r. do godz. 15.00

2.

Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyjątkiem kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego

25.03.2024 r.

19.04.2024 r. do godz. 15.00

03.06.2024 r.

17.06.2024 r. do godz. 15.00

3.

Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

25.03.2024 r.

12.04.2024 r. do godz. 15.00

03.06.2024 r.

10.06.2024 r. do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego

I termin 17.04.2024 r.

II termin 22.04.2024 r.

I termin 12.06.2024 r.

II termin 14.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które uzyskały pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

23.04.2024 r. do godz. 15.00

17.06.2024 r. do godz. 15.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2024 r.

24.04.2024 r. do godz. 15.00

03.06.2024 r.

18.06.2024 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

29.04.2024 r.
do godz. 15.00

21.06.2024 r.
do godz. 15.00

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.04.2024 r.

09.05.2024 r. do godz. 13.00

21.06.2024 r.

26.06.2024 r.

9.

Opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

10.05.2024 r.

do godz. 12.00

28.06.2024 r.

do godz. 12.00