Dyrekcja Szkoły, informuje że wydanie zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom będzie w dniu 6 lipca (czwartek) od godziny 13.30